Monday, 3 March 2014

Разкази от Републиката (Много години напред)

  Грошик килна главата си на една страна и фиксира неговите огромни червени очи върху Дес. Киселото му изражение, наподобяващо земноводно лице не се промени, но тялото му се разтресе почти незабележимо. Дес го познаваше достатъчно добре, за да осъзнае, че неймодианеца се смее.
          - Изглежда, справедлива размяна - изграчи Грошик, докато пълнеше отново чашата.
          Дес не изгълта второто питие, както първия път. Грошик рядко го черпеше повече от един път, и той не искаше да злоупотребяват с щедроста на бармана.
          Той насочи своето внимание към тълпата. Посетителите от Републиката бяха лесни за разпознаване. Четири хуманоиди - двамата мъже, две жени и един Иторианец в чисти военни униформи. Но не само дрехите бяха нещото, които ги караше да се открояват. Всички те бяха високи и стояха изправени, докато по-голямата част от миньорите бяха приведени напред, сякаш носеха голям товар на раменете си. 
          В единия край на главното помещение, малка част беше отделена от останалата кръчма. Това беше единственото мястото с което Грошик нямаше нищо общо. Минната компания позволяваше хазарта на Апатрос, но само ако той бе под неин контрол. Официално това беше за да се попречи на измамите, но всички знаеха, че Oрo е истински загрижен да държи залозите под контрол. Компанията не искаше някой от нейните служители да спечели много и да изплати всички свои дългове с една късметлийска вечер. С поддържането на ниски максимални лимити, компанинята се грижеше, да е по-изгодно да се работи в мините отколкото на игралните маси.
          В игралната зона имаше четирима военни, носещи републикански флотски униформи, заедно с около дузина миньори. Жената Туи’лек с отличителни знаци на редник върху нейния ревер играеше пазаак. Младши лейтенант седеше на масата за Сабак, говорейки шумно на всички около него, макар че никой изглежда не го слушаше. Още двама офицери - мъж и жена - и двамата човеци, също седяха на масата за сабак. Жената бе лейтенант; мъжа носеше пагони на командващ офицер. Дес предположи, че те са старшите офицери отговорни за мисията по получаването пратката с кортос.
          - Виждам, че си забелязал нашите новобранци, прошепна Грошик. 
          Войната срещу Ситите официално не бе нищо повече от поредица от проточили се спорадични военни схватки, въпреки че цялата галактика знаеше, че това е война изискваща постоянен поток от млади и нетърпеливи кадети на бойните линии. И по някаква причина Републиката винаги очакваше жителите на световете от Външния ръб да скочат от щастие при шанса да се присъединят към тях. Всеки път, когато Републикански военен екипаж минеше през Апатрос, офицерите се опитваха да намерят новобранци. Те плащаха питието на човек след човек, използвайки това като повод да започнат разговор, обикновено за това колко славен и героичен е живота на един войник. Понякога разказваха преувеличени истории за жестокоста на Ситите. Друг път сипеха щедри обещания за по-добър живот в Републиканската армия – всичко това докато, се стараеха да изглеждат съчувстващи и приятелски настроени към местните, надявайки се някои да се присъединят към тяхната кауза. 
          Дес подозираше, че те получават някакъв вид бонус за всеки новобранец, който изиграваха да се запише в армията. За тяхно съжаление, нямаше да се намерят твърде много желаещи на Апатрос. Републиката не беше много популярна по Външния ръб; хората тук, включително и Дес, знаеха че световете от Ядрото експлоатират малките, отдалечени планети подобно на Апатрос за собствената си изгода. Ситите намираха множество анти-републикански настроени симпатизанти тук, в покрайнините на цивилизованото пространство; това беше една от причините, техният брой да нараства с проточването на войната. 
          Въпреки недоволството им от световете в Ядрото, хората все още биха се записали като новобранци, ако Републиката не беше така стриктна в съблюдаването на буквата на закона. Всеки, надяващ се да се измъкне от Апатрос и от ноктите на минната компания го очакваше студен душ: дългове към Oрo все още трябваше да бъдат изплащани, дори и от новобранците защитаващи галактика срещу нарастващата заплаха от Ситите. Ако някой, дължеше пари на легитимна корпорация, Републиканския флот щеше да ги гарнитира с неговата или нейната заплата, докато тези дългове не бъдеха изплатени. Много малко миньори бяха поблазнени от перспективата да се присъединят към войната, срещу възможността да не получат никакво заплащане.